Ligockie Wrzosy

You are here:

Ligota Prószkowska

  • Położenie wsi: Powiat opolski, gmina Prószków
  • Pierwsze wzmiankowanie: 1305 rok - jako Elgotha (Księga posażeń biskupa wrocławskiego)
  • Wybrane nazwy miejscowości: Elgotha Pasconi (1345), Elgotha Pasconi (1447), Elgoth (1644), Frei Proskau (1936)

Ziemia ligocka położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego Wieś położona przy szosie z o Opola do Prudnika, oddalona o 19 km od Opola, otoczona jest ze wszystkich stron lasami prószkowsko - niemodlińskimi.

Z podań naszych pradziadów Ligota Prószkowska istnieje od drugiej potowy XIII w. i pochodzi od słowa "Lichota", "Igota" - ulga. Oznacza to" wolna od zależności podatnika". Pierwsza zapisana nazwa pojawia się w 1305 roku jako Elgotha (księga uposażeń biskupa wrocławskiego). Podanie mówi, że nazwa ta powstała, kiedy hrabia Prószkowski błąkał się ze swoim wojskiem  przez leśne knieje i napotkał biedną miejscowość. Miał wtedy wypowiedzieć "jaka to lichota" i tak miejsce to zostało wg podania nazwane Ligotą. W miejscu gdzie hrabia Prószkowski wyszedł na pole, z wdzięczności powstał mały zabytkowy Kościół św. Mikołaja, który istnieje do dziś. Obiekt ten jest pięknym okazałym zabytkiem pielęgnowanym przez mieszkańców.

Obszar łącznie ze stawem wynosi ok. 560 ha. Z głębi lasu wprost do stawu wpada “Prószkowski potok".

W XVI w. przez nieostrożność karczmarza główna część wioski do kościoła spłonęła. Uratowano kościół wraz z figurą Św. Mikołaja, która zyskała na znaczeniu i wartości, co przetrwało do dnia dzisiejszego. Obecnie jest to najstarsza budowla, po odrestaurowaniu w Ligocie. Należy wspomnieć o uporządkowanym cmentarzu i kaplicy, która została poświęcona w czasie ostatniej peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. U wejścia do kaplicy umieszczone są tablice poległych z czasów ostatnich wojen.

Na głównej ulicy naszej wsi znajdują się jeszcze Publiczna Szkoła Podstawowa - pochodząca z przełomu XIX i XX wieku, pozostałości po starym młynie, stara piekarnia z 1890 roku.

Tereny Ligoty wyróżniają się różnorodnością krajobrazu i środowiska przyrodniczego. W pięknym lesie poza rezerwatem mrówek jest rezerwat, gdzie drzewa liczą sobie 200 lat i mają tam swoje gniazda różne ptaki w tym rzadko spotykane czarne bociany. Lasy obfitują w różne gatunki grzybów i jagód. Nasze lasy są fabryką świeżego powietrza ciszy i wypoczynku.

Do Ligoty Prószkowskiej należą dwa przysiółki: Smolnik - wymieniony w 1672r. jako smolarnia oraz Dzików - znany od 1794r. jako leśniczówka, która obok leśniczówki posiada 4 zagrody leśne.

Nasi sąsiedzi bliscy i dalsi:

Jaśkowice - Wieś położona w południowo-zachodniej części województwa. Nazwa wsi patronimiczna od popularnego imienia Jaśko pojawiła się po raz pierwszy w 1723 roku, jako nazwa folwarku hrabiego prószkowskiego. W 1793 r. założono kolonię Jaśkowice, przewidzianą jako osiedle robotników leśnych dostarczających drzewo dla prószkowskiej fabryki fajansu. Kolonię tę zlikwidowano w 1799r. i odbudowano jako folwark. Wieś i folwark posiadały smolarnię, kuźnię i kopalnię torfu. W 1936r. przemianowano Jaśkowice na Johansdorf- tworzyły samodzielna gromadę wiejską. W 1945r. wróciły do swej dawnej nazwy i zostały przyłączone do gminy Prószków. Zajmują obecnie powierzchnię 277,5 ha.

Przysiecz - Najstarsza wiadomość o miejscowości pochodzi z 1305r. Wywodzi się od słowa przysieka - przejście wyrąbane w lesie, który tu zawsze rósł. Wzmianka ta jest zamieszczona w księdze uposażeń biskupa wrocławskiego w związku z opłatą dziesięciny na rzecz kościoła. Do roku 1945 Przysiecz z przysiółkiem Leśnik stanowi samodzielną gminę wiejską, gdzie większość to rolnicy.

Zimnice Małe - Wieś położona 15 km od Opola. O istnieniu "Symanowicz" pojawiła się wiadomość w dokumentach biskupa wrocławskiego Jana z 1295r., a później dalsza wiadomość zamieszczona jest w 1447r. jako "villa Senicz sedes Falkenbergensis", ale do końca nie wyjaśniono czy dotyczy to Zimnic Małych czy Wielkich. Dopiero pewna wiadomość ukazuje się w 1531r. i znajduje się w rejestrze wsi płacących dziesięcinę na rzecz kolegiaty w Opolu. Wieś posiadała 2 folwarki, wiatrak i 2 kowali.

Zimnice Wielkie - Wieś położona na trasie Opole - Krapkowice w odległości 16 km od Opola. Pierwsza wzmianka historyczna o jej istnieniu pochodzi z dokumentu biskupa wrocławskiego Jana z 1295r., następna z 1447r. Dokładna wiadomość jest w rejestrze z 1531r. Istnieje tu zabytkowy kościół barokowy z XVIw. przebudowany w 1934r., młyn i folwark.

Okoliczne miejsca warte odwiedzenia:

  • PROSZKÓW (5 km) - Kościół p.w. św. Jerzego, Zamek z 1563 r.
  • Park MOSZNA (17 km) - Zamek - odbudowany w 1896r. oraz Stadnina koni
  • Park ROGÓW OPOLSKI (17 km) - Zamek z 1339 r.

 

Copyright © Ligockie Wrzosy z Ligoty Prószkowskiej 2020

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.